Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Sandy Molenaar, eigendom van 123FOTOGRAFIE en vallen onder het copyright, dus worden als zodanig wettelijk beschermd. 
De foto’s op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of overgebracht, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of anderszins, zonder de voorafgaande toestemming van Sandy Molenaar. 
Dit betreft ook het gebruik van een foto als onderdeel voor een andere foto of illustratie.
Bij het bekijken van deze website verklaar je je akkoord met deze verklaring.
Back to Top